Redenering opbouwen met een stellingenschema

Vrij naar ten Berg en van Gelder (2014)

Redenering opbouwen

Om een heldere redeneerwijze te volgen kan gebruik worden gemaakt van een schematische weergave. Hierbij wordt zichtbaar hoe iemand een redenering kan opbouwen naar aanleiding van een stelling. Zowel wat voor de stelling pleit als dat wat tegenargumenten zijn worden helder in beeld gebracht.

Stellingenschema

Vooral wanneer de werkvorm Pest-stellingen gebruikt wordt bij studenten, bij voorbeeld van de lerarenopleiding, is het schema helpend om tot een afgewogen redenering te komen waarmee een betoog onderbouwd kan worden.

Voor een print versie: Klik hier