Stellingen in schema

vrij naar ter Berg en van Gelder (2014)