Tools pestpreventiepakket

Tools Pestpreventiepakket

Deze pagina ‘Tools Pestpreventiepakket’ bevat extra materialen als aanvulling en verrijking  van het werkvormenpakket voor docenten en begeleiders van groepen die werken met dit pakket. Het ‘Pestpreventie-pakket’  zet aan tot nadenken over sociale veiligheid en visievorming.

De onderwijsinspectie ziet er sinds schooljaar 2017-2018 scherp op toe dat scholen het anti-pestbeleid ook daadwerkelijk handen en voeten geven. Dit werkvormenpakket levert tastbare opbrengsten op die inzichtelijk maken wat het anti-pest-beleid van de school op kan leveren.

Handleiding en informatie Pestpreventiepakket

voor een PDFversie klik HIER

Maak eigen dilemma’s:

Wanneer er gewerkt is met de werkvorm ‘Dilemma-Gedoe’ kan het een leuke afsluiting zijn om eigen dilemma’s te bedenken. Het levert soms interessante, soms verrassende en soms hilarische stellingen op.

Om lege dilemma-kaartjes te downloaden klik HIER

stellingen: Oplossingsgerichte vragen

Bij ‘Stellingengedoe’ hoort bij een van de werkwijzen een vragenlijstje met oplossingsgerichte vragen. De methodiek die Inso Kim Berg met Steve de Shazer ontwikkelde is een krachtige manier van werken die autonomie versterkt en gericht is op oplossingen.

 

Een overzichtelijk formulier met de vragen en antwoordruimte is te downloaden: klik HIER

Redenering opbouwen met behulp van een stellingenschema

Om een heldere redeneerwijze te volgen kan gebruik worden gemaakt van een schematische weergave. Hierbij wordt zichtbaar hoe iemand een redenering kan opbouwen naar aanleiding van een stelling. Zowel wat voor de stelling pleit als dat wat tegenargumenten zijn worden helder in beeld gebracht.

Vooral wanneer de werkvorm Pest-stellingen gebruikt wordt bij studenten, bij voorbeeld van de lerarenopleiding, is het schema helpend om tot een afgewogen redenering te komen waarmee een betoog onderbouwd kan worden.

On het stellingenschema te downloaden klik:  HIER