Positieve groepsvorming en pestpreventie

Hieronder een paar linkjes naar video’s.

Een toelichting op de uitkomsten en opbrengsten van het onderzoek naar ‘visievorming en pestpreventie’. Het werd de website van OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) gepubliceerd op  “Script!” een platform voor kennisdeling.

De ‘Zilveren weken’ de eerste weken na de kerstvakantie is een periode waarin de groepsdynamiek in een klas vaak weer erg in beweging komt. De Stichting “School en Veiligheid” vroeg me om een videoboodschap waarin tips gegeven worden voor het voortgezet onderwijs. Het werd gepubliceerd in hun nieuwsbrief en op de website.