Werkvorm gelukkig nieuwjaar

Werkvorm: Gelukkig nieuw (school)jaar

In het onderwijs zijn er twee natuurlijke momenten voor een nieuwe start. Het begin van het schooljaar en Nieuwjaar. Deze twee momenten lenen zich om leerlingen te laten terugblikken op het schooljaar tot nu toe en te laten vooruitkijken op de rest van het schooljaar. Verschillende  manieren om dit te doen:

Kaart aan je toekomstige zelf:

Geef leerlingen een blanco kaartje. Op de ene kant mogen ze een tekening maken. Terwijl ze dit maken kunnen ze nadenken over wat ze op de achterkant gaan schrijven. Om leerlingen te helpen met terugblikken en vooruit kijken kunnen ze de volgende zinnen afmaken:

Terugblikken en vooruit kijken

 • Het is mij gelukt om….
 • Ik ben veel beter geworden in …
 • Wat ik hoopte is gebeurd: ik….
 • Ik ben blij met…..
 • Ik heb de afgelopen tijd veel ….
 • Ik kan nu heel goed….
 • Ik weet nu een heleboel meer over…
 • Ik ben sterk in….
 • Ik ben dichterbij mijn doel gekomen om …
 • Ik heb geleerd om….

Download het kaartje dat terugblikt en vooruit kijkt via deze link

Toekomstgerichte boodschap

Een andere mogelijkheid is om leerlingen puntsgewijs dingen te laten opschrijven gericht op de toekomst.

 • Ik hoop dat:
 • Mijn doelen zijn:
 • Die ga ik bereiken door:
 • Het eerste kleine stapje dat ik meteen al kan zetten is:
 • Ik kan hulp zoeken bij:
 • Ik ben tevreden wanneer:

Download het kaartje dat vooral op de toekomst gericht is via deze link

De kaartjes worden op dezelfde wijze ingedeeld als echte postkaarten: aan de ene kant het bericht en aan de andere kant hun naam en adres. Deze kaarten worden na een aantal maanden op een goed moment weer terug bezorgd worden aan de leerlingen.

Nabespreken (wanneer je later in het jaar de kaartjes terug bezorgt)

 • Wat wist je niet meer?
 • Welke doelen heb je ook echt bereikt?
 • Heb je je inderdaad bezig gehouden met dat wat op de kaart stond?
 • Wat vind je nu belangrijker?
 • Wat zou je op een nieuwe kaart opnieuw opschrijven?

Boodschap voor de mentor:

Geef de leerlingen de volgende kleurplaat waarbij het belangrijkst is dat ze de vragen beantwoorden. Het kleuren kan leerlingen helpen om na te denken over wat ze precies in willen vullen.

Op de achterkant van de kleurplaat schrijven leerlingen hun naam, de klas en de naam in van de mentor voor wie de boodschap bedoeld is. Daaronder een leeg vierkant waarin ze hun wens, boodschap of compliment voor de mentor kunnen invullen.

kleurplaat feestdagen AEMKA0ne