Zilveren weken: Ken je klasgenoten

Na de kerstvakantie breken de zilveren weken aan. De groep is een tijdlang uit elkaar geweest en moet weer wennen. Vaak is het goed om dan met de groep activerende werkvormen te doen zodat het groepsgevoel versterkt wordt.

De werkwijze van Ken je klasgenoten is eenvoudig. Geef alle leerlingen een Wat-past-bij-wie-formulier en geef ze een minuut of tien de tijd om het in te vullen. Daarna klassikaal checken wie daadwerkelijk ja zegt op de verschillende uitspraken. Leerlingen zetten een krul bij iedere naam die ze goed hebben ingevuld. Wie heeft het meeste krullen?
KLIK HIER om het formulier te downloaden.