Groepsgedoe

Groepsgedoe

Het pestpreventiepakket GroepsGedoe zet jongeren op een laagdrempelige manier aan het denken. Jongeren krijgen meer zicht op  de impact die pesten heeft op de groep en hoe schadelijk dit is voor iedereen.

afbeelding GroepsGedoe
Spellen-pakket GroepsGedoe

Door de werkvormen worden jongeren bewust gemaakt van wat ze samen kunnen doen om voor een veilig sociaal klimaat in de groep te zorgen.

Veel van de werkwijzen in dit pakket zijn gebaseerd op de uitgangspunten van oplossingsgericht werken. De methodiek die Inso Kim Berg met Steve de Shazer ontwikkelde is een krachtige manier van werken die autonomie versterkt en gericht is op oplossingen.

In elke groep is weleens gedoe. Met de werkvormen uit dit pakket kan de groepsdynamiek positief beïnvloed worden. GroepsGedoe past bij bestaande anti-pestprogramma’s en vormt daarop een mooie aanvulling. Het bevat drie verschillende spel/werkvormen:

Kwartet-Gedoe
Dilemma-Gedoe
Stellingen-Gedoe

Iedere werkvorm heeft verschillende werkwijzen zodat het geheel flexibel in te zetten is, passend bij de leerstijl en voorkeur van de begeleider en aan te passen aan de groep. Er is voldoende materiaal om meerdere lessen aan de slag te gaan met de werkvormen.

Voor wie:

GroepsGedoe is geschikt voor jongeren vanaf ongeveer 9 tot 15 jaar. Het pakket kan gebruikt worden voor leerlingen van de bovenbouw van het Primair Onderwijs en voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Ook buiten het onderwijs kan GroepsGedoe ingezet worden. Het is geschikt voor de kinderopvang, sportverenigingen, jeugdzorg enz. Kortom voor allerlei situaties waarin jongeren bij elkaar komen.

Het verdient aanbeveling om binnen een organisatie met de teamleden die met GroepsGedoe gaan werken, het spel te verkennen en te gaan spelen. Het is dan gemakkelijker om te bepalen welke werkvorm en welke werkwijze bij een groep het best ingezet kan worden.

Met GroepsGedoe kan tevens gewerkt worden tijdens bijeenkomsten met ouders. Hoe breder binnen de organisatie het gesprek gevoerd wordt hoe groter het draagvlak voor het werken aan een veilige school en een adequaat anti-pestbeleid zal zijn.

Meer info klik HIER

Let op! Gratis!

Tijdelijk zit er een gratis pakketje bij je bestelling. Het bevat 24 stevige kaartjes met stellingen  die helpend zijn om het gesprek in de klas over het afgelopen jaar op gang te brengen.