Opnieuw stellingen voor een online les

Ook online wil je graag weten hoe het met de leerlingen in je klas gaat. Het bespreken van corona-stellingen is daarvoor een manier die op een laagdrempelige manier ook online het gesprek op gang kan brengen. Leerlingen kunnen in de chat reageren of via de ‘handje-opsteek’ functie. Door de functie ‘schijnwerper’ te gebruiken kunnen leerlingen ook centraal iets delen met de rest van de klas terwijl ze zelf groter in beeld zijn dan hun klasgenoten. Niet iedere leerling vindt dit echter prettig dus laat ikzelf die mogelijkheid open. Het mag, maar het moet niet. Wel vraag ik leerlingen allemaal hun camera’s aan te zetten. In teams kies ik dan voor de optie ‘Grote galerij’ waarbij tot 49 schermen in beeld kunnen komen.

Doel:

  • Op een speelse laagdrempelige wijze aan het denken zetten
  • Verwoorden van eigen mening
  • Respecteren van de mening van anderen
  • Interesse hebben voor een ander
  • Inleven in opvattingen en beleving van anderen
  • ( Letterlijk) in beweging komen

Werkwijze

Leerlingen zitten in een periode waarin online lesgegeven wordt vaak veel achter hun scherm. Ze zitten ook meer en langer achter elkaar; ze hoeven immers niet van lokaal te wisselen. Tijdens mijn les zoek ik daarom steeds naar een moment waarop ze iets moeten zoeken, iets moeten doen, zodat ze al is het maar kort even in beweging zijn en actief iets doen. Zo ook met het bespreken van stellingen.

Download de kaartjes met de stellingen HIER, knip ze uit en kies welke kaartjes geschikt zijn voor deze les en voor deze groep leerlingen. Op deze website zijn nog meer stellingen te vinden onder het kopje CoronaGedoe.

Om leerlingen letterlijk kleur te laten bekennen moeten ze voorwerpen voor de camera houden. Een voorwerp met de kleur rood betekent dat ze het niet eens zijn met een stelling. Een groen voorwerp betekent dat ze wèl achter een stelling kunnen staan. Bij twijfel mogen ze beide voorwerpen in beeld brengen. Er wordt dan wel gevraagd naar argumenten.

Voorafgaand aan het laten zien van de stellingen gaan leerlingen op zoek naar geschikte voorwerpen. Ik vraag ze om echt iets leuks of bijzonders te kiezen. Dan volgt de opdracht:

Zoek zo snel mogelijk in je tas, in je kamer of ergens in je huis twee originele dingen die je kunt laten zien voor de camera. Een ding moet rood zijn het andere ding is groen. Aftellen en Go! roepen.

Vervolgens worden de uitgekozen stellingen voor de camera gehouden en reageren leerlingen erop door het rode of groene voorwerp voor de camera te houden.
Na iedere stelling kort bespreken wat opvalt en probeer in dat nabespreken iedereen te betrekken. Bij voorbeeld door de functie ‘handje opsteken’. Of door gerichte vragen te stellen.