Buitensluiten? Uitgesloten! Werkvormen MBO

In het kader van de Week tegen Pesten heeft Kieresoe een aantal werkvormen bedacht en op een rijtje gezet. Deze werkvormen kunnen gebruikt worden in de Week tegen Pesten maar natuurlijk kunnen ze het hele jaar door gebruikt worden. Het zijn allemaal werkvormen die de groepsdynamiek gunstig kunnen beïnvloeden, die de band tussen studenten versterkt en zorgt voor meer onderling begrip. Vaak zorgen deze werkvormen er ook voor dat studenten zich bewuster worden van de invloed die ze kunnen uitoefenen.

Werkvorm: Omgaan met verschillen

Actieve en activerende werkvorm waarbij studenten in groepjes verdeeld moeten samenwerken om een opdracht uit te voeren. De verschillen tussen de groepjes zijn groot. Lukt het studenten toch om de opdracht tot een goed einde te brengen?

Doel

 • Vergroten samenwerkingsvaardigheden
 • Bewustwording van eigen en andermans communicatie
 • Effecten zien van groepsgedrag

Werkwijze

Verdeel de klas in vijf groepen van 4 à 5 studenten.

Vier groepen spelen een ‘volk’ uit een heel ander niet bestaand land. Ieder volk heeft een eigen cultuur met hun eigen eigen-aardigheden. Iedere groep krijgt een envelop met daarin een beschrijving van de cultuur en een opdracht die ze moeten uitvoeren. Een groep bestaat uit observanten. De studenten krijgen de instructie niet met elkaar te praten. Voor het uitvoeren van de opdracht krijgen ze ongeveer 5 minuten de tijd.

De ‘volken’ zijn erg verschillend in hun manier van doen en hun manier van zijn. De opdrachten lijken tegenstrijdig maar zijn uitvoerbaar.

Download de uitgebreide uitleg via deze link. Kopieer de cultuur-omschrijvingen en opdrachten doe voor elke groep deze informatie  in  een envelop.

Help we moeten in groepjes werken!

Een aantal werkvormen bij elkaar. Vooral geschikt om samenwerkingsvaardigheden te verbeteren. Deze werkvormen kunnen projectmatig worden aangeboden, een aantal lessen achter elkaar. Het is ook mogelijk om het in gedeeltes aan te bieden gedurende een stuk van een les.

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Herkennen groepsrollen
 • Reflecteren op eigen rol in de groep
 • Bewust worden van de invloed die je kunt uitoefenen

Werkwijze

Studenten ontdekken eigen en andermans angsten en (voor)oordelen wanneer het om werken in groepjes gaat. Ze gaan aan de slag met de place-mat methode, beantwoorden vragen over groepsrollen en bespreken casussen. Voor een uitgebreide werkwijze en toelichting: Klik hier

Complimenten-memory

Een memoryspel te spelen met de hele klas die verdeeld is in groepjes. Studenten zijn vaak verrast door de complimenten die ze krijgen uit de groep.

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Nadenken over wat goed gaat in de groep
 • Leren geven en ontvangen van feedback

Werkwijze

Studenten worden verdeeld in groepjes en ieder groepje is één speler. De groepjes zitten rondom een aantal aan elkaar geschoven tafels waarop de memory-kaarten ondersteboven liggen. Wanneer een groepje twee gelijke kaarten heeft omgedraaid beslissen ze bij wie dit compliment het beste past in de klas en geven de kaarten aan die studenten. Voor de uitgebreide werkwijze klik hier.

WERKVORM: HANDIG

Bewerk”Werkvorm: Handig”

Een gezellige, creatieve werkvorm die studenten laat reflecteren op hun eigen vaardigheden en eigen-aardigheden.

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • (H)erkennen van eigenschappen
 • Leren reflecteren
 • Leren geven en ontvangen van feedback

Werkwijze

Geef alle studenten een A-viertje met daarop een afbeelding van een omtrek van een hand. Met daaronder een aantal vragen. Je kunt ook de afbeelding weglaten en studenten de omtrek van hun eigen hand laten tekenen.

Goed nabespreken en de studenten deze hand laten bewaren of deze laten inleveren zodat er later eventueel op teruggekomen kan worden. Voor een sjabloon, de vragen en de uitgebreide werkwijze: KLIK HIER