Werkvormen

Help we moeten in groepjes werken!

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Herkennen groepsrollen
 • Reflecteren op eigen rol in de groep
 • Bewust worden van de invloed die je kunt uitoefenen

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Onderbouw voortgezet onderwijs (VO)

Werkwijze

Leerlingen ontdekken eigen en andermans angsten en (voor)oordelen wanneer het om werken in groepjes gaat. Ze gaan aan de slag met de place-mat methode, beantwoorden vragen over groepsrollen en bespreken casussen. Voor een uitgebreide werkwijze en toelichting: Klik hier

Wie is de held?

Yes super held

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Bewust worden van de invloed die je kunt uitoefenen
 • Focus van leerkracht en leerlingen leggen op dat wat goed gaat

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Onderbouw voortgezet onderwijs (VO)

Werkwijze

Een van de leerlingen wordt een ‘held’ door allerlei aardige dingen te doen of te zeggen, deze leerling heeft hiervoor een briefje gekregen waarop ‘held’ staat. De rest van de klas moet aan het eind van de dag (of de afgesproken periode) raden wie de held was. Werkvorm met een positief effect op de hele groep. Voor de uitgebreide werkwijze en toelichting: klik hier. Daar vind je ook variaties op de werkvorm.

Zelf een kwartetspel maken

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Leren gebruik maken van elkaars talenten
 • Nadenken over wat goed gaat in de groep
 • Creatief vertalen in een gezamenlijk product

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Onderbouw voortgezet onderwijs (VO)

Werkwijze

Leerlingen krijgen de opdracht om zelf een kwartet te maken. Ieder groepje krijgt een categorie waar ze plaatjes en teksten bij moeten maken. Voor de uitgebreide werkwijze, voor de verschillende te gebruiken categorieën en voor te downloaden voorbeeld kaartjes klik hier.

Complimenten-memory

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Nadenken over wat goed gaat in de groep
 • Leren geven en ontvangen van feedback

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Onderbouw voortgezet onderwijs (VO)

Werkwijze

Leerlingen worden verdeeld in groepjes en ieder groepje is één speler. De groepjes zitten rondom een aantal aan elkaar geschoven tafels waarop de memory-kaarten ondersteboven liggen. Wanneer een groepje twee gelijke kaarten heeft omgedraaid beslissen ze bij wie dit compliment het beste past in de klas en geven de kaarten aan die leerlingen. Voor de uitgebreide werkwijze klik hier.