Werkvormen

Ontwerponderzoek     

Het materiaal is in het kader van het project VSLS (versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen) ontwikkeld en getest. In samenwerking met de Academische Opleidingsschool Midden Brabant (AOSMB) is vervolgens een ontwerponderzoek uitgevoerd.

De opbrengsten hiervan waren onder andere drie werkvormen: Het Pestpreventiekwartet, de werkvorm Pest-dilemma’s en de werkvorm Pest-stellingen.

'oude ' pestpreventiepakket
‘oude ‘ pestpreventiepakket

 

Deze drie werkvormen/spellen zijn geheel herzien en opnieuw uitgegeven in één doosje waarbij een duidelijke handleiding is gevoegd.

vernieuwde uitgave pestpreventie pakket

Iedere werkvorm kent meerdere werkwijzen en het geheel is flexibel in te zetten passend bij de leerstijl en voorkeur van de begeleider en aan te passen aan de doelgroep.

Binnen Kieresoe zijn meerdere workshops ontwikkeld waarbij van de materialen gebruik wordt gemaakt. De workshops en het gebruik van de werk/spel-vormen zijn steeds afgestemd op de doelgroep.

Werkvormen

Het ontwikkelde materiaal is toe te passen in een themabijeenkomst, in een workshop of scholing, maar ook ‘los’ te gebruiken als werkvorm binnen een intervisie bij voorbeeld.

Het verdient aanbeveling om voordat men aan de slag gaat met het  materiaal men eerst goed kijkt naar de mogelijkheden en de verschillende werkwijzen. Het beste is om een workshop te volgen.