Werkvormen

Werkvorm: Omgaan met verschillen

Actieve en activerende werkvorm waarbij leerlingen in groepjes verdeeld moeten samenwerken om een opdracht uit te voeren. De verschillen tussen de groepjes zijn groot. Lukt het leerlingen toch om de opdracht tot een goed einde te brengen?

Doel

 • Vergroten samenwerkingsvaardigheden
 • Bewustwording van eigen en andermans communicatie
 • Effecten zien van groepsgedrag

Voor wie

 • Bovenbouw PO
 • VO
 • MBO

Werkwijze

Verdeel de klas in vijf groepen van 4 à 5 leerlingen.

Vier groepen spelen een ‘volk’ uit een heel ander niet bestaand land. Ieder volk heeft een eigen cultuur met hun eigen eigen-aardigheden. Iedere groep krijgt een envelop met daarin een beschrijving van de cultuur en een opdracht die ze moeten uitvoeren. Een groep bestaat uit observanten. De leerlingen krijgen de instructie niet met elkaar te praten. Voor het uitvoeren van de opdracht krijgen ze ongeveer 5 minuten de tijd.

De ‘volken’ zijn erg verschillend in hun manier van doen en hun manier van zijn. De opdrachten lijken tegenstrijdig maar zijn uitvoerbaar.

Download de uitgebreide uitleg via deze link. Kopieer de cultuur-omschrijvingen en opdrachten doe voor elke groep deze informatie  in  een envelop.

Help we moeten in groepjes werken!

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Herkennen groepsrollen
 • Reflecteren op eigen rol in de groep
 • Bewust worden van de invloed die je kunt uitoefenen

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)
 • MBO

Werkwijze

Leerlingen ontdekken eigen en andermans angsten en (voor)oordelen wanneer het om werken in groepjes gaat. Ze gaan aan de slag met de place-mat methode, beantwoorden vragen over groepsrollen en bespreken casussen. Voor een uitgebreide werkwijze en toelichting: Klik hier

Wie is de held?

Yes super held

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Bewust worden van de invloed die je kunt uitoefenen
 • Focus van leerkracht en leerlingen leggen op dat wat goed gaat

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Onderbouw voortgezet onderwijs (VO)

Werkwijze

Een van de leerlingen wordt een ‘held’ door allerlei aardige dingen te doen of te zeggen, deze leerling heeft hiervoor een briefje gekregen waarop ‘held’ staat. De rest van de klas moet aan het eind van de dag (of de afgesproken periode) raden wie de held was. Werkvorm met een positief effect op de hele groep. Voor de uitgebreide werkwijze en toelichting: klik hier. Daar vind je ook variaties op de werkvorm.

Zelf een kwartetspel maken

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Leren gebruik maken van elkaars talenten
 • Nadenken over wat goed gaat in de groep
 • Creatief vertalen in een gezamenlijk product

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Onderbouw voortgezet onderwijs (VO)

Werkwijze

Leerlingen krijgen de opdracht om zelf een kwartet te maken. Ieder groepje krijgt een categorie waar ze plaatjes en teksten bij moeten maken. Voor de uitgebreide werkwijze, voor de verschillende te gebruiken categorieën en voor te downloaden voorbeeld kaartjes klik hier.

Complimenten-memory

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Nadenken over wat goed gaat in de groep
 • Leren geven en ontvangen van feedback

Voor wie

 • Bovenbouw PO
 • VO
 • MBO

Werkwijze

Leerlingen worden verdeeld in groepjes en ieder groepje is één speler. De groepjes zitten rondom een aantal aan elkaar geschoven tafels waarop de memory-kaarten ondersteboven liggen. Wanneer een groepje twee gelijke kaarten heeft omgedraaid beslissen ze bij wie dit compliment het beste past in de klas en geven de kaarten aan die leerlingen. Voor de uitgebreide werkwijze klik hier.

WERKVORM: HANDIG

Bewerk”Werkvorm: Handig”

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • (H)erkennen van eigenschappen
 • Leren reflecteren
 • Leren geven en ontvangen van feedback

Voor wie

 • Bovenbouw PO
 • VO
 • MBO

Werkwijze

Geef alle leerlingen een A-viertje met daarop een afbeelding van een omtrek van een hand. Met daaronder een aantal vragen. Je kunt ook de afbeelding weglaten en leerlingen de omtrek van hun eigen hand laten tekenen.

Leerlingen beantwoorden de vragen en bespreken het vervolgens na in een groepje. Bij het maken van de vragen de leerlingen laten beginnen bij het positieve de duim. Bij het nabespreken beginnen bij de pink zodat ze het positieve vasthouden.

 • Duim: waar ben je goed in en kun je anderen helpen ?
 • Wijsvinger: waar wil je naar toe? Wat wil je graag?
 • De middelvinger: waar heb je een hekel aan en waarom?
 • De ringvinger: waar ben je ‘trouw’ in mensen kunnen op jou rekenen wanneer…, Hoe komt dat?
 • De pink: Wat wil je nog echt graag leren en waarom?

Plenair kunnen vervolgens leerlingen die dat willen reageren.

Pas op: deze oefening is moeilijker dat het lijkt. Het is goed om zelf het eerst in te vullen om de oefening te ervaren zodat je beter voorbereid bent op vragen.

Goed nabespreken en of de leerlingen deze hand zelf laten bewaren of deze laten inleveren zodat er later eventueel op teruggekomen kan worden.

Bij de werkvorm “Handig” is een (handig) A-4tje gemaakt dat zo gedownload kan worden: Klik op  Deze link