Buitensluiten? Uitgesloten! Werkvormen PO

In het kader van de Week tegen Pesten heeft Kieresoe een aantal werkvormen bedacht en op een rijtje gezet. Deze werkvormen kunnen gebruikt worden in de Week tegen Pesten maar natuurlijk kunnen ze het hele jaar door gebruikt worden. Het zijn allemaal werkvormen die de groepsdynamiek gunstig kunnen beïnvloeden, die de band tussen leerlingen versterkt en zorgt voor meer onderling begrip. Vaak zorgen deze werkvormen er ook voor dat leerlingen zich bewust worden van de invloed die ze kunnen uitoefenen.

Werkvorm: Omgaan met verschillen

Actieve en activerende werkvorm waarbij leerlingen in groepjes verdeeld moeten samenwerken om een opdracht uit te voeren. De verschillen tussen de groepjes zijn groot. Lukt het leerlingen toch om de opdracht tot een goed einde te brengen?
De werkvorm is geschikt voor de bovenbouw van het PO.

Doel

 • Vergroten samenwerkingsvaardigheden
 • Bewustwording van eigen en andermans communicatie
 • Effecten zien van groepsgedrag

Werkwijze

Verdeel de klas in vijf groepen van 4 à 5 leerlingen.

Vier groepen spelen een ‘volk’ uit een heel ander niet bestaand land. Ieder volk heeft een eigen cultuur met hun eigen eigen-aardigheden. Iedere groep krijgt een envelop met daarin een beschrijving van de cultuur en een opdracht die ze moeten uitvoeren. Een groep bestaat uit observanten. De leerlingen krijgen de instructie niet met elkaar te praten. Voor het uitvoeren van de opdracht krijgen ze ongeveer 5 minuten de tijd.

De ‘volken’ zijn erg verschillend in hun manier van doen en hun manier van zijn. De opdrachten lijken tegenstrijdig maar zijn uitvoerbaar.

Download de uitgebreide uitleg via deze link. Kopieer de cultuur-omschrijvingen en opdrachten doe voor elke groep deze informatie  in  een envelop.

Help we moeten in groepjes werken!

Een aantal werkvormen bij elkaar. Vooral geschikt om samenwerkingsvaardigheden te verbeteren. Deze werkvormen kunnen projectmatig worden aangeboden, een aantal lessen achter elkaar. Het is ook mogelijk om het in gedeeltes aan te bieden gedurende een stuk van een les. Voor de bovenbouw van het PO.

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Herkennen groepsrollen
 • Reflecteren op eigen rol in de groep
 • Bewust worden van de invloed die je kunt uitoefenen

Werkwijze

Leerlingen ontdekken eigen en andermans angsten en (voor)oordelen wanneer het om werken in groepjes gaat. Ze gaan aan de slag met de place-mat methode, beantwoorden vragen over groepsrollen en bespreken casussen. Voor een uitgebreide werkwijze en toelichting: Klik hier

Wie is de held?

Yes super held

Een werkvorm die tijd vraagt aan het begin en aan het eind van de dag. Leerlingen gaan de hele dag, terwijl ze andere dingen doen aan de slag met dit ‘spel’. Er kan ook een hele week voor uitgetrokken worden. Er zijn meerdere variaties mogelijk. Geschikt voor de midden- en bovenbouw van het PO.

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Bewust worden van de invloed die je kunt uitoefenen
 • Focus van leerkracht en leerlingen leggen op dat wat goed gaat

Werkwijze

Een van de leerlingen wordt een ‘held’ door allerlei aardige dingen te doen of te zeggen, deze leerling heeft hiervoor een briefje gekregen waarop ‘held’ staat. De rest van de klas moet aan het eind van de dag (of de afgesproken periode) raden wie de held was. Werkvorm met een positief effect op de hele groep. Voor de uitgebreide werkwijze en toelichting: klik hier. Daar vind je ook variaties op de werkvorm.

Zelf een kwartetspel maken

Een creatieve les waarbij de focus van leerlingen vooral gericht wordt op dat wat goed gaat in de groep. Geschikt voor de midden- en bovenbouw van het PO.

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Leren gebruik maken van elkaars talenten
 • Nadenken over wat goed gaat in de groep
 • Creatief vertalen in een gezamenlijk product

Werkwijze

Leerlingen krijgen de opdracht om zelf een kwartet te maken. Ieder groepje krijgt een categorie waar ze plaatjes en teksten bij moeten maken. Voor de uitgebreide werkwijze, voor de verschillende te gebruiken categorieën en voor te downloaden voorbeeld kaartjes klik hier.

Complimenten-memory

Een memoryspel te spelen met de hele klas die verdeeld is in groepjes. De kaartjes kunnen aangepast worden: de gebruikte taal is vooral geschikt voor de bovenbouw van het PO.

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • Samenwerkingsvaardigheden bevorderen
 • Nadenken over wat goed gaat in de groep
 • Leren geven en ontvangen van feedback

Werkwijze

Leerlingen worden verdeeld in groepjes en ieder groepje is één speler. De groepjes zitten rondom een aantal aan elkaar geschoven tafels waarop de memory-kaarten ondersteboven liggen. Wanneer een groepje twee gelijke kaarten heeft omgedraaid beslissen ze bij wie dit compliment het beste past in de klas en geven de kaarten aan die leerlingen. Voor de uitgebreide werkwijze klik hier.

Werkvorm: Handig

Een gezellige, creatieve werkvorm die kinderen laat reflecteren op hun eigen vaardigheden en eigen-aardigheden. Geschikt voor de midden- en bovenbouw van het PO

Doel

 • Bevorderen positief groepsgevoel
 • (H)erkennen van eigenschappen
 • Leren reflecteren
 • Leren geven en ontvangen van feedback

Werkwijze

Geef alle leerlingen een A-viertje met daarop een afbeelding van een omtrek van een hand. Met daaronder een aantal vragen. Je kunt ook de afbeelding weglaten en leerlingen de omtrek van hun eigen hand laten tekenen.

Goed nabespreken en of de leerlingen deze hand zelf laten bewaren of deze laten inleveren zodat er later eventueel op teruggekomen kan worden. Voor een sjabloon, de vragen en de uitgebreide werkwijze: KLIK HIER