Omgaan met conflicten

Omgaan met conflicten

Ruzietjes, korte lontjes, botsingen, gehakketak. “Ja maar mevrouw, hij begon!” en “Zal ik eens laten zien wat zij gepost heeft!” en “Niet eerlijk, ik krijg altijd de schuld” en voor je het weet is een klein meningsverschil een flinke ruzie geworden. Iedereen is moe aan het einde van het schooljaar maar toch moeten we nog flink wat weken met elkaar door. Een werkvorm om eens stil te staan bij conflicten. Op welke manieren kun je omgaan met conflicten? Hoe handel je zelf? Wat maakt dat je soms ‘ontploft’.

Doel

 • Leren omgaan met conflicten
 • Leerlingen leren verschillende manieren van omgaan met conflicten onderscheiden
 • Leerlingen denken na over hun eigen manier van omgaan met conflicten
 • Leerlingen onderzoeken hoe kort hun lontje is
 • Leerlingen ontdekken hoe ze het moment van ‘ontploffen’ kunnen uitstellen of zelfs voorkomen
 • Bevorderen positief groepsgevoel

Voor wie

 • Bovenbouw basisschool (PO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)
 • MBO

Werkwijze:

 • Print voor alle leerlingen een werkblad uit: KLIK HIER
 • Uitleg over de manieren van omgaan met conflicten eventueel a.d.h.v. een PowerPoint KLIK HIER
 • Leerlingen vullen het werkblad in
 • Leerlingen bespreken in tweetallen of kleine groepjes wat ze hebben ingevuld
 • Laat leerlingen het werkblad inleveren: het levert wellicht een mooi aanknopingspunt op voor een individueel gesprek
 • Centraal bespreken wat opvalt

Aanvullende werkvorm:

Voorbeelden vanuit de klas eventueel ‘uitspelen’ in kleine scenes

 • Maak hiervoor ruimte in het lokaal en verdeel de groep in twee- of drietallen
 • Vertel leerlingen dat in een theatervoorstelling eindeloos geoefend wordt. Dus als het resultaat minder geslaagd is dan leerlingen vooraf hoopten, ligt het vooral daaraan.
 • Geef leerlingen niet te lang de tijd om te bedenken en te repeteren: tussen de vijf of tien minuten is voldoende. Dit maakt de presentatie achteraf ‘veiliger’.
 • Instructie groepjes:
  • Kies een van de voorbeelden die je gehoord hebt of bedenk een nieuw voorbeeld
  • Bedenk op basis hiervan een scene op een manier waarop er niet goede manier gereageerd wordt. Bedenk ook met elkaar hoe de scene verloopt als er wel op een goede manier gereageerd wordt.
  • De scene moet dus twee keer gespeeld worden
  • Fysiek vechten mag niet
  • Zorg ervoor dat jullie scene duidelijk begin, midden en een einde heeft.
 • Aan elkaar presenteren en nabespreken.
 • Vragen voor de nabespreking :
  • Wat heeft dit groepje goed gedaan?
  • Welke manier van omgaan met conflicten waren het duidelijkst te herkennen?
  • Hoe deze situatie anders/beter kunnen verlopen?
  • Wie had daarbij de belangrijkste rol?
 • Evalueer met de groep de les

Verder lezen:

www. stichtingschoolenveiligheid/conflicten
HBO kennisbank
Herstelrecht Jan Ruigrok

Rosenberg, M.B. (2011) Geweldloze Communicatie. Lemniscaat.

Gedoe in groepen vóór zijn ?

Om gedoe in groepen vóór te zijn. Om te voorkomen dat pestgedrag ontstaat heeft Kieresoe een spel ontwikkeld met veel stellingen waarop je op verschillende manieren kuntg werken in de groep:

Werkvormen om aan de sociale veiligheid in groepen werken:

Het blijft belangrijk om te investeren in groepsbindende activiteiten: kennismakingsspellen, werkvormen die een positieve sfeer in de groep bestendigen. Een mooie manier daarvoor is werken met ‘complimentenmemory’. De kaarten met positieve eigenschappen en vaardigheden kunnen gekoppeld worden aan de verschillende groepsrollen.
Leerlingen kunnen dan eerst een aantal kaartjes uit het spel kiezen waarvan ze denken dat het bij hen past en daarna kijken in hoeverre dat strookt met de groepsrol die ze zichzelf hebben toebedeeld. Ook hierover kun je als mentor later in gesprek.