Corona gedoe

CoronaGedoe
Een werkvormenpakket dat uitnodigt om het over de impact van Corona te hebben.

Het jaar 2020 zal onthouden worden als het jaar waarin Covid 19-virus, corona de wereld verlamde. De kaarten-set ‘CoronaGedoe’ kan een goed hulpmiddel zijn om op deze periode terug te kijken met leerlingen. De kaarten-set met bijbehorende werkwijzen is ontworpen voor de bovenbouw van het Primair Onderwijs en voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Ervaring leert dat het ook oudere leerlingen, bijvoorbeeld in het MBO, aanspreekt. Daarnaast is het spel ook buiten de setting van het onderwijs goed te gebruiken.
Het is geschikt voor de ‘normale’ lessen maar ook online zijn verschillende werkvormen aan te bieden. Het prettige van deze werkvormen is dat er onderdelen in zitten waardoor leerlingen heel even weg moeten van hun scherm.

groeten met je elleboog in tijden van corona
elleboog-groet

Corona: Het is een periode met veel angst, verdriet, boosheid en eenzaamheid. Maar er is ook verbondenheid, flexibiliteit en waardering voor anderen. Het leven in een ander ritme met andere prioriteiten is ook leerzaam. Mensen hebben geleerd afstand te bewaren en geworsteld om toch nabijheid en saamhorigheid te creëren. De afbeeldingen en de vragen van deze kaarten-set kunnen verschillende emoties oproepen. Het werken met de afbeeldingen kan helpen woorden te geven aan datgene wat niet ongezegd moet blijven. Het kiezen van een bepaalde afbeelding kan al veelzeggend zijn. Bovendien zegt een beeld vaak meer dan woorden kunnen uitdrukken.

Hoe leerlingen zich voelen in de groep, hoe de groep zelf (opnieuw) gaat functioneren is belangrijk voor het welbevinden van iedereen. Er moet niet alleen aandacht zijn voor schoolse vakken. Juist sociaal-emotionele competenties en sociale vaardigheden zijn in deze periode belangrijk. Juist tijdens deze ‘tweede golf’ (of zitten we al in de derde) is het goed om op deze tijd terug te kijken en om vooruit te blikken.

‘CoronaGedoe’ is een hulpmiddel dat tevens bijdraagt aan een gezonde groepsdynamiek. ‘CoronaGedoe’ bestaat uit 32 kaarten met afbeeldingen, 20 kaartjes met vragen en 10 kaartjes met stellingen. Er zijn bovendien lege kaartjes voor het noteren van eigen vragen of stellingen. Ook zijn er pionnen bij gevoegd om het Corona-bord-spel te kunnen spelen. De dobbelsteen is voor de 6 ‘dobbelsteen-vragen’. Het geheel zit in een stevig doosje en bevat een uitgebreide handleiding waarin tien verschillende activerende werkvormen beschreven staan. Scenes maken bij voorbeeld of een kwartetspel knutselen.

De afbeeldingen zijn ook online te bekijken. Het is een goede start om de afbeeldingen eerst op een groot scherm te bekijken en daarna met de werkvormen aan de slag te gaan. Voor de afbeeldingen KLIK HIER

Regelmatig verschijnen er nieuwe actuele stellingen. Deze zijn ook te downloaden via deze site. Een mooie manier om terug te kijken, vooruit te blikken en elkaar (beter) te leren kennen. Kaartjes downloaden? KLIK HIER

Door het werken met ‘CoronaGedoe’ wordt op een speelse, laagdrempelige manier de groep aan het denken gezet. Een aantal van de werkwijzen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van oplossingsgericht werken. De methodiek die Inso Kim Berg met Steve de Shazer ontwikkelde is een krachtige manier van werken die autonomie versterkt en gericht is op oplossingen. Verder is rekening gehouden met wat Kees van Overveld zegt over de sociaal-emotionele competenties.

Voor het werken met ‘CoronaGedoe’ is het goed de afbeeldingen en de kaarten met vragen kritisch te bekijken en eventueel kaarten niet te gebruiken wanneer dat voor een groep of een leerling te confronterend zou zijn.

BESTELLEN:    [recaptcha]