Buitensluiten? Uitgesloten!

Wat een prachtig thema heeft de Stichting School en Veiligheid bedacht voor de week tegen Pesten van 2021.
Voordat een nieuw schooljaar begint maken veel leerlingen zich zorgen over de (nieuwe) groep waar ze in terecht komen. Zal ik er wel bij horen? Zal ik klasgenoten vinden die ik aardig vind en die ook met mij een klik hebben? Hoe zal het gaan in deze groep? Wat zijn geschreven en ongeschreven regels?

Vaak worden die zorgen in de eerste weken weggenomen. Vooral wanneer er met de groep er aandacht is voor het proces van kennismaken, er gewerkt wordt aan onderlinge groepsbinding en de groepsdynamiek op een zorgvuldige manier begeleid wordt.

Om docenten hiervoor handvatten te geven heeft Kennisplatform Kieresoe werkvormen ontwikkeld die buitensluiten tegengaan en leerlingen bij voorbeeld bewust maken van de invloed die ze kunnen hebben in de groep. Bij iedere werkvorm wordt het doel en de werkwijze helder omschreven. Er zijn werkvormen voor de bovenbouw van het basisonderwijs, de middelbare school en het vervolgonderwijs.

Werkvormen PO KLIK HIER

Werkvormen VO KLIK HIER

Werkvormen MBO KLIK HIER